Praktijk voor Logopedie
Blauw / Willemse

 

Op onze site vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en onze praktijk in het bijzonder.
U treft informatie aan over stoornissen en de wijze waarop wij die als logopedisten kunnen behandelen. Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.
Meestal behandelen wij bij ons op de praktijk, maar bij medische indicatie komen wij graag naar u toe.
Wij vertellen u ook over onze specialismen en geven u de mogelijkheid ons vragen te stellen over afspraken, behandelingen en aanmeldingen.
En natuurlijk vindt u hier ook ons adres en onze telefoonnummers onder contact.
Als laatste wijzen wij u op veelgestelde vragen, waar de kans groot is dat u de informatie vindt, die u graag zou willen ontvangen.
Nu ook gevestigd in Schagen!
Naast onze praktijk in Heerhugowaard hebben wij sinds januari 2012 een vestiging geopend in Schagen. Deze is gevestigd in het pand van gezondheidscentrum Hoep Zuid aan de Zuiderweg 21. www.gezondheidscentrumhoepzuid.nl

Openingstijden

maandag – vrijdag 8:30 – 17:00
zaterdag gesloten
zondag gesloten

072 – 571 64 90
Heerhugowaard
0224 – 21 81 00
Schagen

Logopedie Blauw / Willemse

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren.
Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein.
Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Verwijzing
U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Sinds januari 2012 is logopedie ook direct toegankelijk, d.w.z. dat u zonder verwijzing van een huisarts langs kan komen. Echter nog niet elke zorgverzekeraar vergoed dit. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden.
Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en hebben direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Wie is wie:

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.
Alle logopedische stoornissen worden door ons behandeld. Indien nodig verwijzen wij, in overleg met de arts, door naar anderen, zoals een stottertherapeut, fysiotherapeut of ergotherapeut.

Joke heeft zich gespecialiseerd in de pre-verbale logopedie. www.prelogopedie.nl

Mirjam is aangesloten bij parkinsonnet www.parkinsonnet.nl

Joke Blauw
Joke BlauwLogopedist
Mirjam Willemse
Mirjam WillemseLogopedist
José Reijne
José ReijneLogopedist
Suzanne Luca
Suzanne LucaLogopedist
Ans Vonk
Ans VonkSecretaresse